แผนผัง-กิจกรรม

พื้นที่อาคารในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1

แผนผังอาคารในพื้นที่ พิพิธภัณฑ์เด็ก

อาคารทอตะวัน

สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้ที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 7-12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความสงสัยใคร่รู้ในสิ่งรอบตัว ต้องการที่จะเรียนรู้และแสวงหาคำตอบ เพื่อสร้างกระบวนความคิดไปสู่คำตอบที่ัรังสรรค์องค์ความรู้ใหม่ไม่สิ้นสุด ประกอบด้วย
         ชั้น 1            Creative Space ลานสร้างสรรค์
                              Junior Thai Kitchen ครัวไทยวัยจิ๋ว
                              Creative Science วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
                              Dino Detective นักสืบไดโนเสาร์

        ชั้น 2           Our Friends โลกทั้งผองเป็นเพื่อนกัน
                            Incredible Me อัศจรรย์ตัวฉันเอง
                            Amazing Vision มุมมองพิศวง
                            Inventor’s Club สโมสรนักประดิษฐ์

        ชั้น 3           Kid’s Playhouse ละครโรงเล็ก
                            Build Our City สร้างเมืองของเรา
                            Wonder Building สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์
       ชั้นลอย        Art Studio สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์

อาคารสายรุ้ง

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้สำหรับเด็กและผู้ปกครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องพัฒนาสมอง ทักษะ และกล้ามเนื้อ  ประกอบด้วย
        ชั้น 1              Big Backyard สวนหลังบ้าน
        ชั้น 1             Creative Library ห้องสมุดสร้างสรรค์
        ชั้น 2             Rainbow Town เมืองสายรุ้ง

นิทรรศการภายนอก

เปิดพื้นที่ การเรียนรู้กลางแจ้ง เพิ่มความมั่นใจ และเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายของเด็กในแต่ละช่วงวัยประกอบด้วย

                             Water Play สวนน้ำ
                             Nature Playground เครื่องเล่นปีนป่าย
                             Jungle Adventure ผจญภัยในป่า

อาคารยูนิลีเวอร์*

พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม การอบรมสัมนา และอื่นอื่น ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ อาคารหลังนี้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ