แผนผัง-กิจกรรม

พื้นที่อาคารในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1

แผนผังอาคารในพื้นที่ พิพิธภัณฑ์เด็ก

อาคารทอตะวัน

สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้ที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 7-12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความสงสัยใคร่รู้ในสิ่งรอบตัว ต้องการที่จะเรียนรู้และแสวงหาคำตอบ เพื่อสร้างกระบวนความคิดไปสู่คำตอบที่ัรังสรรค์องค์ความรู้ใหม่ไม่สิ้นสุด ประกอบด้วย
   ชั้น 1                Creative Space ลานสร้างสรรค์
                            Junior Thai Kitchen ครัวไทยวัยจิ๋ว
                            Creative Science วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
                             Dino Detective นักสืบไดโนเสาร์

        ชั้น 2           Our Friends โลกทั้งผองเป็นเพื่อนกัน
                            Incredible Me อัศจรรย์ตัวฉันเอง
                            Amazing Vision มุมมองพิศวง
                            Inventor’s Club สโมสรนักประดิษฐ์

        ชั้น 3           kid’s Playhouse ละครโรงเล็ก
                            Build Our City สร้างเมืองของเรา
                            Wonder Building สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์
       ชั้นลอย        Art Studio สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์

อาคารสายรุ้ง

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้สำหรับเด็กและผู้ปกครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ
ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องพัฒนาสมอง ทักษะ และกล้ามเนื้อ  ประกอบด้วย
ชั้น 1 Big Backyard สวนหลังบาน จำลองสิ่งมีชีวิตนานาชนิดทั้งผีเสื้อ นก กบ ต้นไม้ ไว้ให้ เจ้าตัวเล็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจ ตรวจตรา ใช้มือ เปิด ปิด ใช้นิ้วหยิบจับ
ใช้ตาเพ่งมือสังเกตสิ่งที่เคลื่อนไหว ใช้หูฟังเสียงนกร้อง นำไหล ฝนตก ทั้งเบาและหนัก ใช้การเคลื่อนไหวบนพื้นผิวและรูปทรงที่หลากหลาย กระตุ้นพัฒนาการของประสาทสัมผัสเพราะเป็นประตูของการเก็บข้อมูล
ชั้น 2 Creative Library ห้องสมุดสร้างสรรค์
ชั้น 2 Rainbow Town เมืองสายรุ้ง

นิทรรศการภายนอก

เปิดพื้นที่ การเรียนรู้กลางแจ้ง เพิ่มความมั่นใจ และเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายของเด็กในแต่ละช่วงวัย
ประกอบด้วย   water Play สวนน้ำ
Nature Playground เครื่องเล่นปีนป่าย สร้างเสริมความมั่นใจ ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในบรรยายกาศธรรมชาติ
Jungle Adventure ผจญภัยในป่า

อาคารจักรวาล

( อยู่ระหว่างการดำเนินการ ) จะทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุ ผลกระทบ และการดำเนินการแก้ไข

อาคารยูนิลีเวอร์*

พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม การอบรมสัมนา และอื่นอื่น ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ อาคารหลังนี้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ


เรียน-IELTSเรียน-satสอบ-ielts