ที่อยู่

810 ถพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ถนน กำแพงเพชร 4 เขตจตุจักร แขวง ลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2272 4500 Fax 0 2272 4501

พิกัด GPS

พิกัด GPS 13 48 12.4554 N, 100 33 2.595 E

รถประจำทาง

สายรถประจำทาง 3/8/26/29/34/39/44/52/59/63/104/134/136/138/145/524 ลงป้ายจตุจักร

รถไฟฟ้า

BTS สถานีหมอชิต(Mo Chit Station) / MRT สถานีจตุจักร(Chtuchak Park Station)