นิทรรศการภายนอก

นิทรรศการภายนอก

เรียนรู้ธรรมชาติใต้ฟ้าเมฆ

“เพื่อนทำให้การพูดถึงเรื่องของฉันสนุกขึ้น”

หมีพูจากเรื่อง winnie the pooh

กิจกรรมที่เปิดกว้างให้น้องได้เรียนรู้และออกกำลังกายไปพร้อมกันโดยประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบด้วย

สวนน้ำดันดันการเรียนรู้: Water Play

สนามเด็กเล่นปีนป่ายเชือกโหน: สนามเด็กเล่นธรรมชาติ

อันตรายในป่าเพิ่มความกล้าและมั่นใจ: Jungle Adventure