น้องเล็กนักสำรวจ

น้องเล็กนักสำรวจ อายุ 1-2 ปี

พื้นที่สวนหลังบ้าน Big Backyard  จำลองสิ่งมีชีวิตนานาชนิดทั้งผีเสื้อ นก กบ ต้นไม้ ไว้ให้ เจ้าตัวเล็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจ ตรวจตรา ใช้มือ เปิด ปิด ใช้นิ้วหยิบจับ
ใช้ตาเพ่งมือสังเกตสิ่งที่เคลื่อนไหว ใช้หูฟังเสียงนกร้อง นำไหล ฝนตก ทั้งเบาและหนัก ใช้การเคลื่อนไหวบนพื้นผิวและรูปทรงที่หลาก