พี่กลางนักฉงน

พี่กลางนักฉงน อายุ 3-6 ปี

เมืองสายรุ้ง Rainbow Town  ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ของอาคารสายรุ้ง

ชวนคิด ชวนให้ลอง ให้เด็กจินตนการผานบทบาทสมมุติจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานีตำรวจ คลินิกสัตว์แพทย์ อู่ซ่อมรถ ร้านทำผม สถานีอวกาศ เครื่องบินจำลอง นำไป คิดต่อ ฝันต่อ ถึงสิงที่อยากทำ อยากพูด และอยากแสดงและอยากเป็น อย่างที่ฝัน ด้วยเครื่องแบบและอุปกรณ์ ย่อส่วนอย่างครบถ้วน

กระตุ้นจินตนาการ การคิดเชิงสัญญลักษณ์ และการคิดเชิงนามธรรม