พี่ใหญ่นักทดลอง

พี่ใหญ่นักทดลอง โลกการทดลองแสนพิศวง อายุ 7-12 ปี

ชวนให้มอง ลองให้คิด แบบไม่จำกัดจินตนการ เปิดพื้นที่พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ ให้เด็กๆ ได้คิดค้น พัฒนา และก่อรูป เติ่มร่าง สร้างสิ่งที่คิด ให้เป็นจริง ผ่านต้นแบบและแรงบันดาลใจ จากวิทยศาสตร์และธรรมชาติที่แสนมหัศจรรย์ ฝึกคิด ฝึกมอง ทดลอง หาสิ่งที่แตกต่าง แล้วนำมาพัฒนา ต่อยอด ไปสู่การสร้างความคิดให้เป็นจริง คิดเป็นทีม คิดแบบเดี่ยว คิดแบบชิ้นเดียวในโลก

เพื่อให้เค้าได้ค้นพบพลัง ความสามารถ และฝึกการคิดแบบเชือมโยง อย่างเป็นระบบระเบียบ

กิจกรรมแนะนำ    วิทยาศาสตร์สรางสรรค์   สโมสรนักประดิษฐ์  สร้างเมืองของเรา