สารจากผู้ใหญ่ใจดี

โรเบิร์ต ไอน์สไตล์ ไม่ได้พูดแค่ว่า

“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้”

แต่เขาบอกว่า

“หากต้องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ให้หาความรู้

แต่ถ้ายังคิดอะไรไม่ออก

ให้วางความรู้ลง แล้วใช้จินตนาการ

จากนั้นจงใช้ความรู้ ทำให้จินตนการนั้นเป็นความจริง”