อาคารทอตะวัน

อาคารทอตะวัน เป็นอาคาร 3 ชั้น รูปทรง ครึ่งวงกลม ส่วนกลาง เป็นโถงโล่ง จากชั้น 1-3 เป็นพื้นที่ สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้ที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 7-12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความสงสัยใคร่รู้ในสิ่งรอบตัว ต้องการที่จะเรียนรู้และแสวงหาคำตอบ
เพื่อสร้างกระบวนความคิดไปสู่คำตอบที่รังสรรค์องค์ความรู้ใหม่ไม่สิ้นสุด ประกอบด้วย

ชั้น 1

Creative Space ลานสร้างสรรค์
Junior Thai Kitchen ครัวไทยวัยจิ๋ว
Creative Science วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
Dino Detective นักสืบไดโนเสาร์

ชั้น 2

Our Friends โลกทั้งผองเป็นเพื่อนกัน
Incredible Me อัศจรรย์ตัวฉันเอง
Amazing Vision มุมมองพิศวง
Inventor’s Club สโมสรนักประดิษฐ์

ชั้น 3

Kid’s Playhouse ละครโรงเล็ก
Build Our City สร้างเมืองของเรา
Wonder Building สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์

ชั้นลอย

Art Studio ศิลปะสร้างสรรค์