อาคารสายรุ้ง

อาคารสายรุ้ง เมืองแห่งจินตนาการที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง

อาคารสายรุ้ง เป็นอาคารที่อยู่ด้านใน อาคารขนาด 2 ชั้น เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้สำหรับเด็กและผู้ปกครอง เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 0-6 ปี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องพัฒนาสมอง ทักษะ และกล้ามเนื้อ  ผู้ปกครองสามารถเข้ามานั่งอ่านนิทาน พักผ่อน ร่วมกับ เด็กเด็กได้ ประกอบด้วย
ชั้น 1  Big Backyard สวนหลังบ้าน
ชั้น 1  Creative Library ห้องสมุดสร้างสรรค์
ชั้น 2  Rainbow Town เมืองสายรุ้ง