ดนตรีแสนสนุก เปิดรับ สมัคร น้องเรียน อู คู เลเล่ ฟรี

กิจกรรมดนตรีแสนสนุก
น้องๆ 6-12 ปี คนใดสนใจในเครื่องดนตรี อาคูเลเล่ สามารถสมัครเรียนได้ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1(จตุจักร)
โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นล่ะ 15 คน

รุ่นที่ 1 เริ่ม 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2559
รุ่นที่ 2 เริ่ม 19 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมเริ่มสอน ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

สอนอูคูเลเล่นฟรี