ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนน้อง ๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำ เดือน ตุลาคม 2562
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์)
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็ก ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ได้
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚💡
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

อาคารจักรวาล ทดลองเปิดให้บริการเพื่อทดสอบระบบ
ในวันอังคาร – วันศุกร์ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500

***ข่าวประชาสัมพันธ์***เรื่องการรับสมัครงาน***
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ปิดทุกวันจันทร์)
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ “พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)”
ในวันทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
***ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2562
***เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563

#รายละเอียดการรับสมัคร
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

#เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
6.หลักฐานอื่น เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1 ฉบับ
รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากเอกสารที่แนบมา
***สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2272-4500

***ข่าวประชาสัมพันธ์***เรื่องการรับสมัครงาน***
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) จำนวน 10 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง วันละ 1,080 บาท ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ “พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)” ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
***ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 กันยายน 2562
***ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563

#รายละเอียดการรับสมัคร
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร

#เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนทหาร หรือ ใบกองหนุน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ฉบับ
6.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
7.หลักฐานอื่น เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1 ฉบับ
รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากเอกสารที่แนบมา
***สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2272-4500

ขอเชิญชวนน้อง ๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำ เดือน กันยายน 2562
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์)
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็ก ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ได้
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚💡
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

คำขวัญวันแม่ ๒๕๖๒

เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน
เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ

คำขวัญ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 Parent of The Year 2019
สาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว ในงาน Amarin Baby & Kids ครั้งที่ 14
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.40 น. ณ ไบเทค บางนา โดยรางวัลนี้ได้มาจากการโหวตของประชาชนทั่วไป ผ่านทางนิตยสาร baby & kids และทางเว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์เด็กฯ ขอขอบคุณทุกคะแนนโหวตที่มอบให้ค่ะ เป็นกำลังใจให้พัฒนางานเพื่อเด็ก ๆ ต่อไปค่ะ

ขอเชิญร่วมงาน “Young Creative Mind“
ในวันเสาร์ที่ ๖ และวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
#ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และการแต่งกายผ้าไทย 🙏🏻 🇹🇭

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
– ชมการสาธิตมารยาทไทย และประกวดมารยาทไทย

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
– ชมการสาธิตการแต่งกาย และประกวดการแต่งกายผ้าไทย

 

***เอกสารที่ใช้ในการสมัคร บัตรประชาชน หรือ ใบสูติบัตร***

ภายในงานพบกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ ซุ้มสรงน้ำพระ ซุ้มรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซุ้มเพ้นท์กระเป๋าผ้า ซุ้มผ้ามัดย้อม ซุ้มร้อยมาลัย ซุ้มการละเล่นพื้นบ้าน ซุ้มว่าวไทย ซุ้มทำอาหารไทย ซุ้มการสาธิตการแต่งกายแบบไทย(สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเขตจตุจักร/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ฯลฯ และพบกับกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๗๒-๔๕๐๐

ขอเชิญน้อง ๆหนู ๆ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
พบกับกิจกรรมและของรางวัลมากมาย ร่วมเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล ลุ้นรับโชคกับ Lucky Draw และร่วมชมการแสดงความสามารถของเด็กๆ
เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว แนะนำให้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะ
 
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊
 
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

แผนที่พิพิธภัณฑ์

Gallary