วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ Creative Science ชั้น1 อาคารทอตะวัน

เรียนรู้ เข้าใจ ค้นคว้า ทดลอง ต่อยอดความคิด

สาระความรู้ : Earth and Environment/Math/Language

การค้นหาความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์จะทำให้รู้ เหตุ (Cause) และผล (Effect) นำมาสู่ความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งนั้น และนำความเข้าใจไปประยุกต์กับความคิดและข้อสงสัยต่างๆ เกิดความคิดใหม่ๆ การทดลองทำให้เกิดทักษะ

ค้นหาคำตอบ ผ่านนิทรรศการความรู้

อัจฉริยะธรรมชาติสู่ นวัตกรรมล้ำยุค

ว่ายน้ำเร็วด้วยหนังปลาฉลาม

ยึดเกาะไม่หลุดด้วยตีนตุ๊กแก

ค้นพบความลับบนปีกผีเสื้อแสนสวย

ทำไมใบบัวจึงไม่เปียกน้ำ

จากบัววิคตอเรียสู่สถาปัตยกรรม จากฟองสบู่สู่อาคารสมัยใหม่

จากรังผึ้งสู่บ้านคน

เปลือกไข่ แรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม

สนุกกับพลังงานและแรง

มนุษย์สร้างพลังงาน

การเดินทางของเสียง

ลม การส่งจดหมาย

เปลี่ยนหนักให้เป็นเบา

เสริมสร้างทักษะด้วยการทดลองแสนสนุก

โต๊ะทดลองทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหัวข้อการทดลอง ตัวอย่างเช่น การทดลองทางนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มายากล เสกน้ำให้เปลี่ยนสีด้วยสารเคมี สนุกกับเรื่องไข่ๆ ซึ่งจะเพิ่มความท้าทาย ใส่ความสนุกสนาน จุดประกายความคิดและจินตนาการให้แก่เด็กๆ

เป้าหมาย  เสริมเสร้าง นิสัยการ ทดสอบ และ ค้นหา คำตอบ ซึ่งเป็นหัวใจของนักสร้างสรรค์

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ชุดนิทรรศการ กลุ่มที่ 2 การทดลองแสนสนุก ใช้เวลากลุ่มละ 30 นาที เมื่อจบกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะให้เด็กๆ สรุปความรู้ที่ได้จากการทำ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย  :  7-12 ปี

จำนวน (ต่อรอบ) : 40-50 คน

ระยะเวลา 60 นาที

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า