ลานสร้างสรรค์

 ลานสร้างสรรค์ Creative Space พลังแห่งจินตนาการ สู่ผลงานอันสร้างสรรค์ ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารทอตะวัน

สาระความรู้ : Art Music Human and Society

เวทีแสดงผลงานและการแสดงของเด็กๆ ที่ไม่จำกัดรูปแบบ เปิดกว้างให้เด็กๆ ได้มีที่แสดงผลงานทีมาจากความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง เป็นการส่งเสริมความกล้า ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ในด้านต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่เด็ก

เป้าหมาย  เสริมเสร้าง การเชื่อมั่นในตัวเอง Self-Esteem

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

แสดงผลงานหรือ/และการแสดงของเด็กในรูปแบบต่างๆ ตามหัวข้อที่กำหนด โดยเด็กๆที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ เจ้าหน้าที่ รายละเอียด ติดต่อเรา

กลุ่มเป้าหมาย  :  ไม่จำกัดอายุ

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า