อัศจรรย์ตัวฉันเอง

อัศจรรย์ตัวฉันเอง Incredible Me ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารทอตะวัน

สาระความรู้ : Earth and Environment /Self/Human and Society

ความมั่นใจในตัวเองหรือความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง Self Esteem เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การปรับตัวในสังคมเสริมสร้างการเรียนรู้และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ

เป้าหมาย  สร้างสรรค์ความรู้สึกเชิงบวกต่อตนเอง และตระหนักถึงความมหัศจรรย์ของมนุษย์ที่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้หากมุ่งมั่นฝึกฝน

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

เจ้าหน้าที่แนะนำโซนกิจกรรม อันประกอบด้วย

อวัยวะมหัศจรรย์ แขนและขา มือ และดวงตา สมองมหัศจรรย์ ศักยภาพสมอง รู้จักสมองส่วนต่างๆ การบำรุงสมอง มนุษย์มหัศจรรย์ ความสามารถอันหลากหลายที่เราสามารถทำได้ จากนั้นแบ่งเด็กเป็น 3 กลุ่ม เข้าสู่เกมตอบคำถาม แล้วให้เด็กเข้าไป เรียนรู้เพื่อหาคำตอบ และเมื่อเข้าสู่นิทรรศการชุด มนุษย์มหัศจรรย์ ให้เด็กๆ ลองจินตนาการว่าอยากมีความสามารถพิเศษอะไร และทำอย่างไร จึงจะสามารถทำให้เป็นจริงได้

กลุ่มเป้าหมาย  :  7-12 ปี

จำนวน (ต่อรอบ) : 60 คน

ระยะเวลา 60 นาที

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า