สโมสรนักประดิษฐ์

สโมสรนักประดิษฐ์ Inventor’s Club ฝึกฝนทักษะ เชื่อมโยงความรู้ สู่นวตกรรม

ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารทอตะวัน

สาระความรู้ : Math /Self/Art

สโมสรนักประดิษฐ์เป็นเวทีที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกับการได้เรียนรู้ความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์ และร่วมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ กระตุ้นความเชื่อที่ว่า  มนุษย์ประดิษฐ์ได้ทุกอย่าง และเราก็ทำได้

เป้าหมาย   ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้ จากสิ่งประดิษฐ์เก่า และสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

เจ้าหน้าที่แนะนำโซนกิจกรรม นำชมนิทรรศการชุดมนุษย์กับสิ่งประดิษฐ์ประกอบด้วยวิวัฒนาการสิ่งประดิษฐ์และสิ่งประดิษฐ์รักษ์โลก จากนั้นจะให้เด็กช่วยกันตอบคำถามและคิดว่าหากต้องการสร้างสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะทำอย่างไร จากนั้นพาเด็กๆ ไปที่มุมสิ่งประดิษฐ์ของฉัน เพื่อให้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยตัวเอง

กลุ่มเป้าหมาย  :  7-12 ปี

จำนวน (ต่อรอบ) : 60 คน

ระยะเวลา 60 นาที

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้องที่รวบรวมอุปกรณ์ และวัสดุ สำหรับงานสร้างสรรค์ แบบง่าย ง่าย ที่เด็กสามารถทำได้เอง และมีประโยชน์สำหรับการเล่น และการเรียนรู้ ต่างต่างมากมาย เช่น การทำ กล้องส่องเรือดำน้ำ กล่องโคไลโดสโคป (แบบที่เอากระจกสามชิ้นมาประกบกัน แล้วเกิดเป็นรูปร่างแปลกแปลก มากมาย ) งานประดิษฐ์ จะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ อุปกรณ์ และ เจ้าหน้าที่

ในกรณี ที่มีนักประดิษฐ์ จำนวนมาก อาจจะจะต้องมีการจัดรอบการเข้าร่วม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยระยะเวลาในการทำงานประดิษฐ์ ประมาณ 1 ชม โดยประมาณ