ผจญภัยในป่า

ผจญภัยในป่า Jungel Adventure เพิ่มความกล้าและมั่นใจ

ที่ตั้ง พื้นที่กิจกรรมภายนอก

สาระความรู้ Physical Development/Earth and Environment/Self/Human and Society
ในช่วงวัย 7-12 ปี ร่างกายมีการพัฒนาการมากขึ้น จึงควรกระตุ้นให้เด็กๆ ได้ฝึกสมรรถนะทางร่างกายเป็นประจำ
เป้าหมาย ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัย 7-12 ปี และสร้างความมั่นใจให้แก่เด็ก
รายละเอียดกิจกรรม
พื้นที่ประกอบด้วยเครื่องเล่นฐานผจญภัยในบรรยากาศป่า ให้เด็กๆได้เล่นอย่างอิสระ ประกอบด้วยอุโมงค์สำหรับลอด สะพานเชือก ฝึกการทรงตัว ทางลาดฝึกการปีนป่าย บ้านต้นไม้ บันไดลิง สไลเดอร์ โดยก่อนเข้ากิจกรรม เจ้าหน้าที่จะอธิบายและกระตุ้นให้เด็กๆ แสดงความคิดเห็นหลังการร่วมกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย : 7-12 ปี
จำนวน (ต่อรอบ) : 30-40 คน
ระยะเวลา : 50 นาที

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

cdm-gallery-003