สนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น Natural playground ปีนป่ายห้อยโหน

ที่ตั้ง พื้นที่กิจกรรมกลางแจ้ง

สาระความรู้ Physical Development /Earth and Environment/Self/Human and Society
การที่เด็กได้เล่นกลางแจ้ง ออกแรงปีนป่าย ห้อยโหน เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง ว่องไว และช่วยให้เด็กๆได้ปลดปล่อยพลังงาน เติมพลังชีวิต และเพิ่มความสุข ที่สำคัญการได้เล่นอย่างอิสระไร้ข้อจำกัด จะช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาความมั่นใจในศักยภาพของตนเองอีกด้วย
เป้าหมาย ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัย 3-6 ปีและสร้างความมั่นใจให้เด็ก
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
พื้นที่กิจกรรมประกอบด้วยเครื่องเล่นสนาม สำหรับ ปีน โหน มุด ลอด แกว่งตัว ทรงตัว และโยกตัว บางพื้นที่เป็นส่วนของดิน ทราย น้ำ และหญ้า เพื่อให้เด็กๆได้เล่นท่ามกลางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย : 3-6 ปี
ข้อแนะนำ  เด็กเล็ก ควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด

เนื่องจากเป็นเครื่องเล่น ปีนป่าย อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งจาก ผู้เล่นคนอื่นได้

ไม่จำกัดเวลาในการเล่น งดอาหารบริเวณ เครื่องเล่น

เด็กๆ ควรสวมรองเท้ากีฬา เพื่อความคล่องตัวในการเล่น

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า