เมืองสายรุ้ง

เมืองสายรุ้ง Rainbow Town สร้างสรรค์ชีวิต ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารสายรุ้ง

สาระความรู้ Language/Self /Human and Society/Earth and Environment

เสริมสร้างจินตนาการ เติมเต็มความฝัน สร้างสรรค์ความสุขและความตื่นเต้นให้แก่เด็กๆ ผ่านบทบาทสมมติในอาชีพต่างๆ ในเมืองสายรุ้ง

เป้าหมาย ให้เด็กได้ใช้จินตนาการ การวางแผนและกล้าแสดงออก

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

มีเจ้าหน้าที่เกริ่นนำเกี่ยวกับอาชีพและบทบาทสมมติของแต่ละอาชีพ จากนั้นจะแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม โดยสลับกันเป็นผู้ประกอบอาชีพ และผู้ใช้บริการ สุดท้ายให้เด็กๆ เล่าเกี่ยวกับอาชีพที่ตนได้ทำกิจกรรม

อาชีพในเมืองสายรุ้ง ได้แก่ พนักงานดับเพลิง ตำรวจจราจร สัตว์แพทย์ นักบินอวกาศ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานขายของในซุปเปอร์มาร์เก็ต ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างทำผม ตากล้อง นักแสดง และเกษตรกรรม

กลุ่มเป้าหมาย  3-6 ปี

จำนวน (ต่อรอบ) 100 คน

ระยะเวลา 40 นาที

หมายเหตุ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า