สวนน้ำ

สวนน้ำ Water Play  “น้ำ” ผลักดันการเรียนรู้ ที่ตั้ง พื้นที่กิจกรรมภายนอก

สาระความรู้ Physical Development /Earth and Environment

สร้างสรรค์ความสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นกับน้ำ โดยให้เด็กได้เรียนรู้น้ำในรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกับน้ำ

เป้าหมาย พัฒนาการสังเกต สำรวจ สัมผัส และสรุปผล

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

น้ำมีประโยชน์อย่างไรและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไร จากนั้นเด็กจะสู่กิจกรรมการเรียนรู้ ในพื้นที่สวนน้ำเก่า และ water play สุดท้ายเด็กๆ จะสรุปเกี่ยวกับ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย :  7-12 ปี (น้องเล็ก 0-6 ปีก็สามารถลงเล่นได้นะคะแต่แนะนำให้ผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดน้องค่ะ เพื่อความปลอดภัยค่ะ)

จำนวน (ต่อรอบ) : 30-40 คน

โดยจะมีเวลาเปิด-ปิด น้ำพุ ดังนี้ 10:00-11:30 13:30-14:30 และ 15:00-16:00

หมายเหตุ รอบการเปิดน้ำ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ในบางโอกาส โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า