ข่าวประชาสัมพันธ์

***ประกาศพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
***เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 – 83 นำบัตรประจำตัวประชาชน มารายงานตัวเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) หากพ้นวัน เวลา ดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์

*สำหรับลำดับที่ 84 – 107 จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500

***ประกาศพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
***เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ของทุกตำแหน่งข้างต้น นำบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัว เพื่อเข้าเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงาน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หากพ้นวัน เวลา ดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500

***ประกาศพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
***เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารสำนักงาน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
เวลา 09.00 -12.00 น. ลำดับที่ 1 – 40
เวลา 13.00 – 16.00 น. ลำดับที่ 41 – 80
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 81 – 120
เวลา 13.00-16.00 น. ลำดับที่ 121 – 176
หากพ้นกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500
***ประกาศพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
***เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารสำนักงาน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
เวลา 09.00-12.00น. ลำดับที่ 1 – 40
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
เวลา 09.00-12.00น. ลำดับที่ 41 – 90
เวลา 13.00-16.00น. ลำดับที่ 91 – 136
หากพ้นกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านที่มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ให้ทำการสแกน QR CODE ไทยชนะ ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

#ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก
#ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

***ประกาศ***
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง งดกิจกรรมให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) จึงงดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 กันยายน 2563

***ข่าวประชาสัมพันธ์***เรื่องการรับสมัครงาน***
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) จำนวน 10 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง วันละ 1,080 บาท ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ “พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)” ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
***ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2563
***สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 กันยายน 2563
***ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 19 กันยายน 2563
***ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500

***ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครงาน***
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) จำนวน 83 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 360-. บาท ปฏิบัติงานวันอังคารถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2563 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500

***ประกาศ***
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง งดกิจกรรมให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563
จึงงดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญชวนน้อง ๆ มาร่วมสนุกกิจกรรม CDM Passport
เล่นสนุก สุขกับการเรียนรู้ตามโซนต่าง ๆ พร้อมตามล่าภารกิจ พิชิตของรางวัลสุดน่ารัก
ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
แล้วมาร่วมสุนกไปด้วยกันนะคะ

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เปิดให้บริการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Children’s Discovery Museum
OPENING MAY 19 , 2020
Tuesday – Sunday
Time 10 a.m. – 4 p.m. (Monday Closed)

60+ Earth Hour 2020@ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต
#สวท. ร่วมใจ ประหยัดพลังงาน ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน
นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนทุกท่านเป็นหนึ่งพลังลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก
เพื่อร่วมกันแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ลดการใช้พลังงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ถอดปลั๊ก ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ในเวลา 20.30 – 21.30 น.

โดยในปีนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียวในการลดการใช้พลังงานอยู่ภายในบ้านของทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ”ไวรัสโคโรนา” COVID-19

#Connect2Earth
#ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต
#VoiceforThePlanet

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

ประกาศ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
งดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ 2563
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขออภัยในความไม่สะดวก
ฆ่าเชื้อโรคง่ายๆ ทำเองได้ที่บ้าน
ในช่วงที่มีไวรัสโคโรนา (covid-19) กำลังระบาด
การทำความสะอาดที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานก็ไม่ควรมองข้าม
ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ
วันนี้เรามีวิธีทำน้ำยาฆ่าเชื้อง่ายๆ จาก กทม. สามารถทำได้เองที่บ้านมาฝากค่ะ

 

 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
งดบริการปิดโซนสวนน้ำ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ขออภัยในความไม่สะดวก
Due to the spread of COVID-19,
We will be temporary closed the water play zone until further notice.
We apologize for any inconvenience.
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

รู้ไหมว่า “แอลกอฮอล์” สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

การทำแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อไว้ใช้เองนั้น ไม่ได้ทำยากอย่างที่คิด และในภาวการณ์เช่นนี้ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1 (จตุจักร) จึงได้นำวิธีการทำแอลกอฮอล์ล้างมือมาแบ่งปัน เพื่อที่ทุกคนอาจจะได้นำไปทำตาม เพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
ด้วยความปรารถนาดีจาก พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1 (จตุจักร)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย
ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์
ก่อนเข้าใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยความปรารถนาดีจาก พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1 (จตุจักร)

10 วิธีการป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID – 19)
ด้วยความห่วงใยจาก พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)

อ้างอิงข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค และองค์การอนามัยโลก

ต้อนรับปิดเทอม
ขอเชิญชวนน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม “ปิดเทอมเติมประสบการณ์”
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

#ขั้นตอนการสมัคร
1. สแกนคิวอาร์โค้ต(เพื่อกรอกใบสมัคร)
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. เลือกประเภท และรุ่นให้ถูกต้อง
4. แนบไฟล์รูปภาพสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร
5. ตรวจเช็ครายละเอียดให้ถี่ถ้วน
6. เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กด ”ส่ง”ได้เลยค่ะ

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ในวันที่ 11 มกราคม 2563

ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)

ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ภายในงานพบกับกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุก และของรางวัลอีกมากมาย

ลุ้นรับโชคกับ Lucky Draw และร่วมชมการแสดงความสามารถของเด็ก ๆ

แล้วพบกันนะคะ

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
และจะเปิดให้บริการในวันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Children Discovery Museum
HAPPY NEW YEAR 2020
Will be closed during 28th December 2019 – 1st January 2020
Please come again 2nd January 2020
Time 10.00 am. – 4.00 pm.
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 Parent of The Year 2019
สาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว ในงาน Amarin Baby & Kids ครั้งที่ 14
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.40 น. ณ ไบเทค บางนา โดยรางวัลนี้ได้มาจากการโหวตของประชาชนทั่วไป ผ่านทางนิตยสาร baby & kids และทางเว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์เด็กฯ ขอขอบคุณทุกคะแนนโหวตที่มอบให้ค่ะ เป็นกำลังใจให้พัฒนางานเพื่อเด็ก ๆ ต่อไปค่ะ

แผนที่พิพิธภัณฑ์

Gallary