ข่าวประชาสัมพันธ์

20180921_110756_00220180921_110756_00320180921_110756_004

***ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
***เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารยูนิลิเวอร์ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลำดับที่ ๑ – ๒๐
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลำดับที่ ๒๑ – ๔๐

วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลำดับที่ ๔๑ – ๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลำดับที่ ๖๑ – ๗๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๗๒-๔๕๐๐

***ข่าวประชาสัมพันธ์***เรื่องการรับสมัครงาน***
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ “พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)” ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
***ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 กันยายน 2561
***เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562
 
#รายละเอียดการรับสมัคร
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 
#เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
6.หลักฐานอื่น เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1 ฉบับ
รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากเอกสารที่แนบมา
***สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2272-4500
20180912_14084720180912_140941_00120180914_111058

ÃѺÊÁѤÃÇÔ·ÂÒ¡Ã61

***ประกาศ***เรื่องการรับสมัครวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

#วิทยากรโซนสโมสรนักประดิษฐ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งของต่างๆ

#วิทยากรโซนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์

#วิทยากรโซนครัวไทยวัยจิ๋ว จำนวน 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะ/สาขา คหกรรมศาสตร์ หรือผู้ที่มีประกาศนียบัตรการทำอาหาร

ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์(หยุดทุกวันจัทร์) เวลา 10.00 – 16.00 น.

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2561 ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

พบกับกิจกรรมวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 🎨🎭🎉
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนกับทางพิพิธภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
#LearningForYoungCreativeMind
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

กิจกรรมวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 🎨🎭🎉
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนกับทางพิพิธภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
#LearningForYoungCreativeMind
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

ขอเชิญร่วมงานวันครอบครัว ในวันเสาร์ที่ ๗ และวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ภายในงานพบกิจกรรมต่างๆ มากมาย ให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำกิจกรรม อาทิ ซุ้มสรงน้ำพระ ซุ้มรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซุ้มเพ้นกระเป๋าผ้า ซุ้มการ์ดบอกรักครอบครัว ซุ้มร้อยมาลัย ซุ้มการละเล่นพื้นบ้าน ซุ้มการสาธิตการแต่งกายแบบไทย(สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเขตจตุจักร/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ฯลฯ และพบกับกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย แล้วพบกันที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๗๒-๔๕๐๐

***ประกาศ ด้วยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ เขตจตุจักร เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเด็ก จัดแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center) ตั้งแต่ช่วงวัยแรกเกิด – ๑๒ ปี มีชุดนิทรรศการที่หลากหลาย และเรียนรู้ผ่านการลงมือทำของเด็ก ๆ (Learning by Doing) ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” เปิดให้บริการในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปิดให้บริการทุกวันจันทร์
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๖,๖๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงงดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ในวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ รวม ๕ วัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๗๒-๔๕๐๐

ในวันและเวลาทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์(หยุดทุกวันจันทร์) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร หัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม”
 
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศผล วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ทำการชั่วคราว ชั้นที่๓ อาคารที่ทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๒๔๖-๖๑๔๔ หรือ ๐-๒๒๔๗-๒๓๓๓ (ในวัน และเวลาราชการ)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.bangkok.go.th/culture/ หรือ http://www.facebook.com/culturebma

ต้อนรับปิดเทอม ขอเชิญชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรม “ปิดเทอมเติมประสบการณ์”
ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.cdm-bangkok.com/#1520152947865-bdfafd42-e3b5

#เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– ใบสมัครกิจกรรม “ปิดเทอมเติมประสบการณ์” 1ใบ
– สำเนาบัตรประชาชน(ผู้เรียน) 1 ใบ
– สำหรับน้องเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาใบสูติบัตรแทนนะคะ

ส่งเอกสารได้ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
Email : bangkokchildrenmuseum@gmail.com หรือส่งแฟกซ์เข้ามาที่ 02-272-4501 ส่งแล้วรบกวนโทรเช็คที่เบอร์ 02-272-4500 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
 Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

S__130089162

พบกับกิจกรรมดีๆต้อนรับปี 2561
กิจกรรม วันเสาร์และวันอาทิตย์
ประจำเดือน มีนาคม 2561 🎨🎭🎉
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ขอเชิญชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมดีๆจากทางพิพิธภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนกิจกรรมจะมีอะไรบ้าง….มาดูกันเลยค่ะ >>>
#LearningForYoungCreativeMind
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚😊

***เตรียมพบกับกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ในวันที่ 17 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 และพบกับตารางกิจกรรมได้ในเร็วๆนี้

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Young Creative Minds : การประกวดเพ้นท์กำแพงรั้วพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ในหัวข้อ “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์”
#คุณสมบัติ
1. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาและอายุไม่เกิน 12 ปี
2. ผู้เข้าประกวดต้องเข้าประกวดในนามของโรงเรียน และสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม ๆ ละ 5 คน เท่านั้น

ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

003 กำหนดการ

004 รายละเอียดการประกวด

005 ใบสมัคร

และสามารถส่งเอกสารใบสมัครได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

***เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาบัตรนักเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500
ในวันและเวลาทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์
เวลา 10.00 – 16.00 (ยกเว้นวันจันทร์ ปิดทำการ)

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ฟรี!!!
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น.
ภายในงานเด็กๆจะได้พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์และการแสดงจากนักแสดงตัวน้อย พร้อมด้วยความสนุกสนานอีกมากมายสำหรับน้องๆหนู แล้วพบกันที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ค่ะ สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/bkkchildrensmuseum/posts/1082313235244876

โดยในปี 2561 นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2561 เป็นการเขียนด้วยลายมือมีข้อความดังนี้
“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2724500
ในวันและเวลาทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์(หยุดวันจันทร์) เวลาตั้ง 10.00 – 16.00 น.
Website : www.cdm-bangkok.com
Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

»ÃСÒÈÇѹà´ç¡ 61

แผนที่พิพิธภัณฑ์

Gallary


เรียน-IELTSเรียน-satสอบ-ielts