ข่าวประชาสัมพันธ์

***ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
***เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัว
เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารยูนิลิเวอร์ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
หากพ้นกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๗๒-๔๕๐๐

ประกาศ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 🎉🎉🎉
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562
และจะเปิดให้บริการในวันที่ 2 มกราคม 2562
เวลา 10.00 – 16.00 น.ค่ะ

ขอเชิญชวนน้องๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำ เดือนธันวาคม 2561
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์นะคะ)
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

ขอเชิญชวนน้องๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำ เดือนพฤศจิกายน 2561
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์นะคะ)
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

***ข่าวประชาสัมพันธ์***เรื่องการรับสมัครงาน***
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์)
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ “พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)” ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
***ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561
***เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562

#รายละเอียดการรับสมัคร
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

#เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
6.หลักฐานอื่น เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1 ฉบับ
รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากเอกสารที่แนบมา
***สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2272-4500

ขอเชิญชวนน้องๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน  ตุลาคม  2561
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

***ประกาศ***เรื่องการรับสมัครวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

#วิทยากรโซนครัวไทยวัยจิ๋ว จำนวน 1 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะ/สาขา คหกรรมศาสตร์ หรือผู้ที่มีประกาศนียบัตรการทำอาหาร

ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์(หยุดทุกวันจัทร์) เวลา 10.00 – 16.00 น.

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500

***ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารยูนิลิเวอร์ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ปฏิบัติงานในวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 – 16.30 น. หยุดทุกวันจันทร์ โดยได้รับค่าจ้างวันละ 360.-บาท

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500 ค่ะ

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2561 ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

พบกับกิจกรรมวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 🎨🎭🎉
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนกับทางพิพิธภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
#LearningForYoungCreativeMind
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

กิจกรรมวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 🎨🎭🎉
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนกับทางพิพิธภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
#LearningForYoungCreativeMind
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

ต้อนรับปิดเทอม ขอเชิญชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรม “ปิดเทอมเติมประสบการณ์”
ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.cdm-bangkok.com/#1520152947865-bdfafd42-e3b5

#เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– ใบสมัครกิจกรรม “ปิดเทอมเติมประสบการณ์” 1ใบ
– สำเนาบัตรประชาชน(ผู้เรียน) 1 ใบ
– สำหรับน้องเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาใบสูติบัตรแทนนะคะ

ส่งเอกสารได้ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
Email : bangkokchildrenmuseum@gmail.com หรือส่งแฟกซ์เข้ามาที่ 02-272-4501 ส่งแล้วรบกวนโทรเช็คที่เบอร์ 02-272-4500 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
 Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

S__130089162

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ฟรี!!!
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น.
ภายในงานเด็กๆจะได้พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์และการแสดงจากนักแสดงตัวน้อย พร้อมด้วยความสนุกสนานอีกมากมายสำหรับน้องๆหนู แล้วพบกันที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ค่ะ สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/bkkchildrensmuseum/posts/1082313235244876

โดยในปี 2561 นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2561 เป็นการเขียนด้วยลายมือมีข้อความดังนี้
“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2724500
ในวันและเวลาทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์(หยุดวันจันทร์) เวลาตั้ง 10.00 – 16.00 น.
Website : www.cdm-bangkok.com
Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

»ÃСÒÈÇѹà´ç¡ 61

แผนที่พิพิธภัณฑ์

Gallary