ข่าวประชาสัมพันธ์

***ข่าวประชาสัมพันธ์***เรื่องการรับสมัครงาน***
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) จำนวน 83 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ “พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)” ในวันทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์(หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
***ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 – วันที่ 17 กันยายน 2560
***เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561

#รายละเอียดการรับสมัคร
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

#เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนทหาร หรือใบกองหนุน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ฉบับ
6.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
7.หลักฐานอื่น เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1 ฉบับ
***สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2272 4500

แผนที่พิพิธภัณฑ์

Gallary


เรียน-IELTSเรียน-satสอบ-ielts