ข่าวประชาสัมพันธ์

***ข่าวประชาสัมพันธ์***เรื่องการรับสมัครงาน***
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ปิดทุกวันจันทร์)
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ “พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)”
ในวันทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
***ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2562
***เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563

#รายละเอียดการรับสมัคร
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

#เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
6.หลักฐานอื่น เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1 ฉบับ
รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากเอกสารที่แนบมา
***สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2272-4500

คำขวัญวันแม่ ๒๕๖๒

เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน
เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ

คำขวัญ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)

ขอเชิญชวนน้อง ๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำ เดือน สิงหาคม 2562
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์)
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็ก ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ได้
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚💡
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
Website : www.cdm-bangkok.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 Parent of The Year 2019
สาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว ในงาน Amarin Baby & Kids ครั้งที่ 14
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.40 น. ณ ไบเทค บางนา โดยรางวัลนี้ได้มาจากการโหวตของประชาชนทั่วไป ผ่านทางนิตยสาร baby & kids และทางเว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์เด็กฯ ขอขอบคุณทุกคะแนนโหวตที่มอบให้ค่ะ เป็นกำลังใจให้พัฒนางานเพื่อเด็ก ๆ ต่อไปค่ะ

ขอเชิญชวนน้อง ๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำ เดือน กรกฎาคม 2562
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์)
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็ก ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ได้
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚💡
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

*** ประกาศจากสำนักวัฒธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว นำบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัวเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารยูนิลิเวอร์
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ปฏิบัติงานวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หยุดทุกวันจันทร์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ๐๒-๒๗๒-๔๕๐๐
ในวันและเวลาทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์(หยุดทุกวันจันทร์) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

***ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
***เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารยูนิลิเวอร์ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๗๒-๔๕๐๐

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

***ข่าวประชาสัมพันธ์***เรื่องการรับสมัครงาน***
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ “พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)” ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
***ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤษภาคม 2562
***เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2562

#รายละเอียดการรับสมัคร
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

#เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
6.หลักฐานอื่น เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1 ฉบับ
รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากเอกสารที่แนบมา
***สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2272-4500

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

ปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

และจะเปิดให้บริการในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ – ๒๗๒ – ๔๕๐๐

ขอเชิญร่วมงาน “Young Creative Mind“
ในวันเสาร์ที่ ๖ และวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
#ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และการแต่งกายผ้าไทย 🙏🏻 🇹🇭

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
– ชมการสาธิตมารยาทไทย และประกวดมารยาทไทย

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
– ชมการสาธิตการแต่งกาย และประกวดการแต่งกายผ้าไทย

 

***เอกสารที่ใช้ในการสมัคร บัตรประชาชน หรือ ใบสูติบัตร***

ภายในงานพบกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ ซุ้มสรงน้ำพระ ซุ้มรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซุ้มเพ้นท์กระเป๋าผ้า ซุ้มผ้ามัดย้อม ซุ้มร้อยมาลัย ซุ้มการละเล่นพื้นบ้าน ซุ้มว่าวไทย ซุ้มทำอาหารไทย ซุ้มการสาธิตการแต่งกายแบบไทย(สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเขตจตุจักร/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ฯลฯ และพบกับกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๗๒-๔๕๐๐

ขอเชิญชวนน้อง ๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำ เดือน เมษายน 2562
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์)
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็ก ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ได้
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์ 🙏🏻😊
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

ต้อนรับปิดเทอม ขอเชิญชวนน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม “ปิดเทอมเติมประสบการณ์”
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
ขั้นตอนการสมัคร
– ดาวน์โหลดใบสมัคร
– กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
– เลือกประเภท และรุ่นให้ถูกต้อง
เช่น เลือกประเภทพี่โต รุ่นที่ 11 ให้ขีดเลือกที่ช่องพี่โต และขีดเลือกที่ช่องรุ่น 11 ค่ะ
– เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ส่งมาที่ Email : bangkokchildrenmuseum@gmail.com
หรือ ส่งได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– ใบสมัครกิจกรรม “ปิดเทอมเติมประสบการณ์” 1ใบ
– สำเนาบัตรประชาชน(ผู้เรียน) 1 ใบ
– สำหรับน้องเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาใบสูติบัตรแทนนะคะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่นี่
002 กำหนดการ_Page_132ใบสมัคร
ส่งเอกสารได้ที่
Email : bangkokchildrenmuseum@gmail.com
หรือ ส่งได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
 
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500
***ข่าวประชาสัมพันธ์***
 
เนื่องด้วย พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
 
จะดำเนินการ ปรังปรุงประตูทางเข้า ด้านถนน กำแพงเพชร 4
 
จึงขอให้ผู้ใช้บริการใช้ประตูถัดไป ด้านถนน กำแพงเพชร 3
 
ขออภัยในความไม่สะดวก
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๒๗๒-๔๕๐๐
ขอเชิญชวนน้องๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำ เดือนมีนาคม 2562
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์นะคะ)
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

ขอเชิญชวนน้องๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์นะคะ)
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

***ข่าวประชาสัมพันธ์***

เนื่องด้วย พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)

จะดำเนินการ ปรังปรุงอาคารทอตะวัน

ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จึงย้ายกิจกรรมการเรียนรู้บางส่วนไปให้บริการในอาคารยูนิลิเวอร์แทนในช่วงวันดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๒๗๒-๔๕๐๐

ขอเชิญน้อง ๆหนู ๆ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
พบกับกิจกรรมและของรางวัลมากมาย ร่วมเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล ลุ้นรับโชคกับ Lucky Draw และร่วมชมการแสดงความสามารถของเด็กๆ
เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว แนะนำให้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะ
 
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊
 
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 🎉🎉🎉
ด้วยกิจกรรมดีๆจากทางพิพิธภัณฑ์ค่ะ
ขอเชิญชวนน้องๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำ เดือนมกราคม 2562
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์นะคะ)
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

ประกาศ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 🎉🎉🎉
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
และจะเปิดให้บริการในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ค่ะ

ขอเชิญชวนน้องๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำ เดือนธันวาคม 2561
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์นะคะ)
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

ขอเชิญชวนน้องๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำ เดือนพฤศจิกายน 2561
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์นะคะ)
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
#พิพิธภัณฑ์หยุดทุกวันจันทร์นะคะ 🙏🏻😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

***ข่าวประชาสัมพันธ์***เรื่องการรับสมัครงาน***
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์)
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ “พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)” ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
***ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561
***เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562

#รายละเอียดการรับสมัคร
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

#เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
6.หลักฐานอื่น เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1 ฉบับ
รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากเอกสารที่แนบมา
***สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2272-4500

ขอเชิญชวนน้องๆ
เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน  ตุลาคม  2561
ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

***ประกาศ***เรื่องการรับสมัครวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

#วิทยากรโซนครัวไทยวัยจิ๋ว จำนวน 1 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะ/สาขา คหกรรมศาสตร์ หรือผู้ที่มีประกาศนียบัตรการทำอาหาร

ปฏิบัติงานวันอังคาร – วันอาทิตย์(หยุดทุกวันจัทร์) เวลา 10.00 – 16.00 น.

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500

***ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารยูนิลิเวอร์ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ปฏิบัติงานในวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 – 16.30 น. หยุดทุกวันจันทร์ โดยได้รับค่าจ้างวันละ 360.-บาท

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-272-4500 ค่ะ

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2561 ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ
#LearningForYoungCreativeMind
#สนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

พบกับกิจกรรมวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 🎨🎭🎉
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนกับทางพิพิธภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
#LearningForYoungCreativeMind
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

กิจกรรมวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 🎨🎭🎉
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนกับทางพิพิธภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานของเด็กๆ และเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
#LearningForYoungCreativeMind
#เพราะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 📚😊

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
📱Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
💻 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

ต้อนรับปิดเทอม ขอเชิญชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรม “ปิดเทอมเติมประสบการณ์”
ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.cdm-bangkok.com/#1520152947865-bdfafd42-e3b5

#เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– ใบสมัครกิจกรรม “ปิดเทอมเติมประสบการณ์” 1ใบ
– สำเนาบัตรประชาชน(ผู้เรียน) 1 ใบ
– สำหรับน้องเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาใบสูติบัตรแทนนะคะ

ส่งเอกสารได้ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
Email : bangkokchildrenmuseum@gmail.com หรือส่งแฟกซ์เข้ามาที่ 02-272-4501 ส่งแล้วรบกวนโทรเช็คที่เบอร์ 02-272-4500 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่
 Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) หรือ
 เว็บไซต์ www.cdm-bangkok.com
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือจองวันทัศนศึกษาได้ที่ 02-272-4500

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

S__130089162

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ฟรี!!!
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น.
ภายในงานเด็กๆจะได้พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์และการแสดงจากนักแสดงตัวน้อย พร้อมด้วยความสนุกสนานอีกมากมายสำหรับน้องๆหนู แล้วพบกันที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ค่ะ สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/bkkchildrensmuseum/posts/1082313235244876

โดยในปี 2561 นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2561 เป็นการเขียนด้วยลายมือมีข้อความดังนี้
“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2724500
ในวันและเวลาทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์(หยุดวันจันทร์) เวลาตั้ง 10.00 – 16.00 น.
Website : www.cdm-bangkok.com
Facebook : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

»ÃСÒÈÇѹà´ç¡ 61

แผนที่พิพิธภัณฑ์

Gallary